16.1.09

ΑΡΘΡΟ 99 του Ν. 3588/2007

Μάθετε ακριβώς ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 99


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 99
Προϋποθέσεις
  • 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο αποδεικνύει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών του, μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
  • 2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης, τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησής του και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή.
  • 3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ορίσει με διάταξή του εμπειρογνώμονα που επιλέγει από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Προς το σκοπό αυτόν, ο εμπειρογνώμονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία, κατά παρέκκλιση δε από τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ζητήσει κάθε πληροφορία και από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και υποχρεούται να καταθέσει την έκθεσή του στον αρμόδιο γραμματέα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από το διορισμό του.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

εκει που ειδαμε λιγο φως με το αρθρο 99...τα 5000 χιλιαρικα...τι τα θελουν?εδω δεν εχουμε μαντηλι να κλαψουμε.......ας μας πουν ξεκαθαρα....τι προθεσεις εχουν.....απο ποτε τους επιασε το φιλοτοιμο???δε χορτενουν...οπως ελεγε και ενας μεγαλος ηθοποιος...αυλωνητης...φατε.φατε..φατε...τα ςαβανα δεν εχουν τσεπες...λοι τα ιδια θα παρουμε.....αλεξια με αγαπη....