6.5.09

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΦΘΟΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: