16.10.09

Η Φινλανδία καθιερώνει την ευρυζωνική σύνδεση ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα

Η φινλανδική κυβέρνηση πήρε πρόσφατα μια εντυπωσιακή πρωτοβουλία που θέτει νέα standards όσον αφορά νομική υπόσταση της ευρυζωνικότητας και της εν γένει πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης προβλέπει ότι μέχρι το 2010 όλοι οι Φινλανδοί θα πρέπει να έχουν νομικό δικαίωμα πρόσβασης στο Internet, μέσω broadband σύνδεσης με ταχύτητα 1Mbps.

Με άλλα λόγια, η Φινλανδία προσθέτει την ευρυζωνικότητα στη λίστα των δικαιωμάτων των πολιτών, όπως π.χ. το δικαίωμα στην ασφάλεια. Με αυτό το καθεστώς οι ευρυζωνικές συνδέσεις θα δίνονται ως κρατικές παροχές και δε θα χρειάζεται να κάνει ο κάθε πολίτης συμβόλαιο με έναν πάροχο. Μάλιστα, επειδή η ταχύτητα του 1Mbps είναι κατά γενική ομολογία χαμηλή, ο νόμος προβλέπει την αύξηση στα 100Mbps μέχρι το 2015.

Αναμφισβήτητα, η παροχή δωρεάν Internet υψηλών ταχυτήτων σε όλους τους πολίτες αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα που θα θέλαμε να δούμε και στη χώρα μας κάποια στιγμή. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε μια αντίστοιχη πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να υποχρεωθούν όλα τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια τέτοια ρύθμιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: