16.1.10

Ένα φοβερό κατηγορώ κατά του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και του Καλαβρύτων

Ένα φοβερό κατηγορώ κατά του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, αλλά και κατά του δικού μας Επισκόπου (αν ναι, μην παρεξηγηθώ όχι του δεύτερου του πρώτου, του κ. Αμβροσίου), διάβασα σε ιστοσελίδα δημοσιογράφου από την Θεσσαλονίκη. Κατηγορεί πρώτα-πρώτα τον κ. Ιερώνυμο ότι «αδιαντρόπως καταπατεί τους Ιερούς Κανόνας, και αντικανονικά και παράνομα διαμελίζει, σαν χασάπης, την μητρόπολι Αττικής». Και μας κατεβάζει από βιβλίο της Εκκλησίας το σχετικό νόμο που νομοθετεί να «καθαιρείται» και να πέφτει από τη θέση του ο Αρχιεπίσκοπος και ο κάθε Δεσπότης που μοιράζει τη Μητρόπολη στα δύο (θάπρεπε να ρωτήσουμε ειδικούς θεολόγους να μας πουν, μήπως αυτό ισχύει και για εκείνο που ζητά και έχει δεύτερο Δεσπότη  στην ίδια Μητρόπολη, δηλ.  βοηθό Επίσκοπο;):

«Ωρισεν η αγία Σύνοδος αύτη, εις το εξής να μη τολμήση να κάμη κανένας Επίσκοπος μοιρασμόν εις δύω την αυτήν Μητρόπολιν, ώστε εκ τούτου ηκολούθει να ήναι εις μίαν και την αυτήν μητρόπολιν δύο μητροπολίται, το οποίον είναι έξω από τους συνοδικούς κανόνας. Τον τοιούτον επιχειρούντα, εκπίπτειν του ιδίου βαθμού. Οποιος δε αν μόνον επιχειρισθή τοιούτον τι, κάν και δεν το κατορθώση, ΝΑ ΚΑΘΑΙΡΕΤΑΙ» (ΙΒ΄Ιερός Κανών της Δ΄Οικουμενικής Συνόδου).

Και προσθέτει ι θεολόγος δημοσιογράφος και άλλο νόμο της Εκκλησίας που λέει, «Διά τάς φιλονεικίας τε καί ταραχάς, τάς ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ συμβαινούσας, καί τοῦτο ὁρίσαι ἀναγκαῖόν ἐστι· τό, μηδενί τρόπῳ ἐπίσκοπον καταστῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἦς ἔτι ὁ προεστώς ζῇ, καί ἐν τῇ ἰδίᾳ συνίσταται τιμῇ, εἰ μή αὐτός ἑκών τήν ἐπισκοπήν παραιτήσεται» (ΙΣΤ΄κανών της Α΄και Β΄Συνόδου)».

Και πικρά ρωτά. Ποιός όμως «θα τους καθαιρέσει; Οι όμοιοί του; Δεν τους βλέπετε που θεώνται απαθέστατοι τις παρανομίες και τις αντικανονικότητες και καταπίνουν τη γλώσσα τους; Σαν νάναι ανύπαρκτοι; Σαν νάναι φαντάσματα; Και μετά διαμαρτύρεται ο Καλαβρύτων που επεμβαίνει η Πολιτεία στα εσωτερικά της Εκκλησίας και τους ελέγχει.

Και γιατί να μην επεμβαίνει, κύριε Αμβρόσιε; Να σας αφήσουν τελείως ασύδοτους να διαπράττετε καθημερινά ακόμα και αδικήματα της κοινής ποινικής νομοθεσίας; Ιδού σήμερα, γιατί δεν ανοίγετε το στόμα σας να διαμαρτυρηθήτε γιά το ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ του Ιερωνύμου; Γιατί σείς ο λαλίστατος, εδώ γίνατε "μουγγοθόδωρος"; Που είναι η παρέμβασί σας; Εχετε ¨κότσια" να ελέγξετε τον ΙΕΡΩΝΥΜΟ; Θα λογοδοτήσετε στο Θεό γι' αυτήν την ένοχη σιωπή σας. Ενώ βλέπετε και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ και ΠΑΡΑΝΟΜΑ διαμελίζεται η Αττική, …γιατί δεν διαμαρτύρεσθε; Γιατί σιωπάτε; Στόμα δεν έχετε;…

Και γιατί να μην σας ελέγξη το οποιοδήποτε Κράτος, οταν σας βλέπη αγρίως παρανομούντας ή αφιλαδέλφως κακουργούντας; Με τι κύρος να ελέγξετε το Κράτος, όταν λυσσάτε γιά ένα ...κόκκαλο και γι αυτό το ...κόκκαλο, ξεπουλάτε την περιουσία της Εκκλησίας, αρκεί να πλήξετε τον ΝΙΚΟΔΗΜΟ; Και να επιλέξετε στον θρόνο του ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ …παρακοιμωμένους;
Σας αρκεί εσάς το ότι σας εστειλε βοηθό επίσκοπο και έτσι σας εκλεισε το στόμα; Και τι με αυτό; Σώσατε την Εκκλησία ή περιπλέξατε τα πράγματα της Εκκλησίας;Τι θα απολογηθήτε στο Θεό για τις ένοχες αυτές πράξεις σας, κ. Αμβρόσιε; Πως θα τον αντικρύσετε; Να, όπου νάναι φεύγετε. Και, ΑΜΒΡΟΣΙΕ, τι απολογηθήσεσθε; Πιστεύετε εις τον ΖΩΝΤΑ Θεό, που καταγράφει τις πράξεις σας; Και πώς είναι δυνατόν εμείς οι πιστοί να αηδιάζουμε με τις αχαρακτήριστες πράξεις σας και εσείς να αισθάνεσθε ανένοχοι και απαθέστατοι; Δεν σας ελέγχει η συνείδησί σας;

Μήπως την αδρανοποιήσατε;».

Ο αντιγραφέας Ι.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: