9.5.10

Ο Αρειος Πάγος για τα αυθαίρετα


Με αυστηρά χωροταξικά κριτήρια θα πρέπει οι δήμοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες να αποφασίζουν την κατεδάφιση ενός αυθαιρέτου ή την επιβολή προστίμου διατήρησής του, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στα παράνομα κτίσματα, που έχουν κατασκευαστεί σε αιγιαλούς, δασικές εκτάσεις και αρχαιολογικές περιοχές. Θα πρέπει δε, να υπάρξει διαφοροποίηση της αντιμετώπισης των αυθαιρέτων ανάλογα με την έκταση και το είδος της αυθαιρεσίας. Σε γνωμοδότηση, ειδικότερα, του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ν. Παντελή, επισημαίνεται ότι ανάλογα με την περιοχή που έχει ανεγερθεί το αυθαίρετο (δασική έκταση, οικιστική ή αρχαιολογική περιοχή κ.ά.) θα πρέπει να αποφασίζουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (νομάρχες, δήμαρχοι κ.ά.) αν θα επιβάλουν πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου ή αν θα το κατεδαφίζουν. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο διατήρησης μέχρι την κατεδάφιση του αυθαιρέτου.

Το ερώτημα για να αποσαφηνιστεί το καθεστώς των αυθαιρέτων «νέας γενιάς» (όσα κατασκευάστηκαν μετά την 31.1.1983), όσο και των παλαιότερων αυθαίρετων κατασκευών και «το υποχρεωτικό ή μη της κατεδάφισής τους από τα όργανα και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, όπως και το είδος των ευθυνών που μπορούν να αναζητηθούν από τα όργανα αυτά (αιρετά και μη), σε περίπτωση μη κατεδάφισής τους» έθεσε στο ανώτατο δικαστήριο ο Δήμος Κηφισιάς.

Στη γνωμοδότηση υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κατεδάφιση ή όχι αυθαιρέτου εξαρτάται καταρχάς από την τοποθεσία που βρίσκεται το κτίσμα. Για παράδειγμα, είναι υποχρεωτική η κατεδάφιση αυθαιρέτου εντός κοινόχρηστου χώρου, στον αιγιαλό, σε δημόσιες δασικές και μη εκτάσεις. Διαφορετική θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση μιας αυθαίρετης κατασκευής μέσα σε μια οικιστική περιοχή. Επίσης, ο αντεισαγγελέας διευκρινίζει ότι οι αποφάσεις των τοπικών αρχών για κατεδάφιση ή μη αυθαιρέτων, επιβολή προστίμου διατήρησης κ.λπ. ελέγχονται από τα δικαστήρια για τη νομιμότητά τους.

Συμπερασματικά, και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι απόφαση κατεδάφισης των αυθαιρέτων, υπόκεινται στον έλεγχο της δικαστικής αρχής, στην οποία δίνεται η δυνατότητα να κρίνει αν παραβιάζονται από τη διοίκηση τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: