30.6.10

Ο IAB Europe για το αγγελιόσημο στο internet


Η Ευρωπαϊκή Online Διαφημιστική αγορά καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει τη διάταξη περί επιβολής αγγελιοσήμου στο internet.

Βρυξέλλες 29 Ιουνίου 2010
: Η Ελληνική Κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο νόμου που επιβάλλει φόρο 21.5% στη διαφήμιση στο Διαδίκτυο, προς όφελος των ασφαλιστικών ταμείων των δημοσιογράφων. Το ΙΑΒ Europe καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη. 

 
Το νομοσχέδιο πρόκειται να ψηφισθεί την Πέμπτη της επόμενης εβδομάδας και θα επιβαρύνει τη διαφήμιση στο internet με 21.5%. Ο φόρος επιβάλλεται σε online διαφημίσεις σε ειδησεογραφικά portals με έδρα στην Ελλάδα και πρωτογενές περιεχόμενο (αλλά όχι άλλα portals ή forums). Η νομιμότητα ενός φόρου υπέρ τρίτων, δηλαδή των Ασφαλιστικών Ταμείων των δημοσιογράφων, αμφισβητείται ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω φόρος θα προσέδιδε σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα στα Ελληνικά ειδησεογραφικά portals. Η πρόταση του νομοσχεδίου αγνοεί την ίδια τη φύση του Μέσου, αφού οι Διαδικτυακές διαφημιστικές αγορές είναι πολύ λιγότερο οριοθετημένες και οι διαφημιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τον ίδιο χρήστη σε διαφορετικές πλατφόρμες ή sites. Αν αυτό μπορεί να είναι εφικτό με χαμηλότερα κόστη μέσω μη ειδησεογραφικών portals (ή ειδησεογραφικών με έδρα εκτός Ελλάδας), οι διαφημιζόμενοι θα στραφούν προς αυτήν την κατεύθυνση με επιζήμια αποτελέσματα για την Ελληνική ειδησεογραφική αγορά Τα ειδησεογραφικά portals που επενδύουν σε πρωτογενές περιεχόμενο όχι μόνο θα χάσουν διαφημιστικό μερίδιο, που είναι η σημαντικότερη –αν όχι η μοναδική– πηγή εσόδων, αλλά ακόμη και η επιβίωσή τους ενδέχεται να απειληθεί.  

Όπως και να έχει, οι επιπτώσεις είναι ξεκάθαρες: Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Αgenda θα πληγεί στην Ελλάδα, καθώς η παραγωγή υψηλής ποιότητας περιεχομένου πιθανότατα θα μειωθεί, αφήνοντας πολύ λιγότερες επιλογές σε εκατομμύρια χρήστες. Ακόμη περισσότερο, καθώς η ποιότητα περιεχομένου και η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας τείνουν να είναι αλληλένδετες, η Ελλάδα κινδυνεύει να βλάψει έναν καίριο μοχλό ανάπτυξης για το σύνολο της οικονομίας. Τούτο θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ειδικά σε περιβάλλον εντεινόμενης ύφεσης.
“Κάθε φόρος στο internet διακινδυνεύει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το internet ως Μέσο ανάπτυξης, το οποίο συμβάλλει θετικά σε όλη την οικονομία και βοηθά στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Ελληνική Κυβέρνηση θα μπορούσε να προτείνει μέτρα που θα ενίσχυαν την επιχειρηματικότητα στο  Διαδίκτυο και θα δημιουργούσαν ευκαιρίες απασχόλησης και επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα». είπε ο Alain Heurex, Πρόεδρος του ΙΑΒ Europe.   
 
“O σκοπός της Ελληνικής Κυβέρνησης στην φορολόγηση της διαφήμισης είναι κατανοητός, αφού αγωνίζεται να διασώσει τα δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί μυωπικό μέτρο που θα προκαλέσει διαρκή και μακροχρόνια φθορά στην διαδικτυακή οικονομία, με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί κάθε πρόσκαιρο όφελος. Κάθε φόρος στο internet – ειδικά τα συγκεκριμένα μέτρα που προκαλούν πολλαπλές διαστρεβλώσεις στην αγορά – ελοχεύουν τον κίνδυνο να προξενήσουν σφοδρή βλάβη στο ψηφιακό μέλλον της χώρας. Αυτό έρχεται σε προφανή αντίθεση με την επίσημη πρόθεση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου να επιταχύνει την ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα. Θα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εξετάσουμε περαιτέρω ενέργειες.” είπε ο Κίμων Ζορμπάς, Αντιπρόεδρος του IAB Europe. 

Ιστορικό
 
H Ελληνική Κυβέρνηση, σε ένα άρθρο του νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό, εισηγείται φόρο στην online διαφήμιση της τάξεως του 21.5%. Ο φόρος καταβάλλεται από επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα που παράγουν πρωτογενές ειδησεογραφικό περιεχομένου. Αυτό προσδίδει προφανές συγκριτικό μειονέκτημα στα Ελληνικά ειδησεογραφικά απέναντι στα μη Ελληνικά ειδησεογραφικά portals και σε άλλα Ελληνικά sites. To έσοδο πηγαίνει σε τρίτους, και συγκεκριμένα στα ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων. Τέτοιου είδους φόροι, προς τρίτους, έχουν τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταργηθεί.   Το μερίδιο της online διαφήμισης στην συνολική διαφημιστική 'πίττα' ήταν μικρότερο από 5% για το 2009. Ενώ η Ελλάδα συγκαταλεγεται ανάμεσα στους «ουραγούς»  του ευρωπαικού internet, έχει ξεκινήσει να συγκλίνει με προηγμένες αγορές καθώς η ελληνική online διαφήμιση αυξήθηκε κατά περισσότερο από 40% το 2009 ((http://www.iabeurope.eu/news/europe's-online-ad-market-continues-to-grow-despite-the-recession.aspx). Καθώς μόνο περίπου το 1/3 της ελληνικής online διαφημιστικής δαπάνης προέρχεται από τα Ελληνικά ειδησεογραφικά portals, η προοπτική εσόδων από αυτόν το φόρο είναι ιδιαίτερα αμφισβητούμενη. 

Γραφείο Τύπου IAB Hellas

Δεν υπάρχουν σχόλια: