15.9.10

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΑΠΟ ALCO ΑΕ

Από την Εταιρεία Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς  ALCO Α.Ε. ανακοινώνεται ότι ουδέποτε έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία μας έρευνα – δημοσκόπηση σχετικά με το Δήμο Αιγιάλειας.

Για την ALCO

Παναγόπουλος Παναγής

Αναπλ. Διευθ. Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: