12.9.10

Το ΣΔΟΕ θα δεσμεύει περιουσίες

Η επιτροπή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αναβαθμίζεται σε Ανεξάρτητη Αρχή
 

Σε Ανεξάρτητη Αρχή με προανακριτικές αρμοδιότητες μετατρέπεται η επιτροπή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην οποία θα προΐσταται εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή, πέραν των αρμοδιοτήτων για την τρομοκρατία και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, θα αναλάβει και τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» των δημοσίων υπαλλήλων. Οπως αναφέρει ανώτατος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, η ανεξάρτητη αρχή θα στελεχωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, με ιδιαίτερη γνώση στις νέες τεχνολογίες και στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Για πρώτη φορά, όπως υποστηρίζει ο ίδιος παράγοντας, θα ελεγχθούν σε βάθος τα «πόθεν έσχες» των δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως των εφοριακών και των τελωνειακών, καθώς και όσων υπηρετούν σε πολεοδομίες. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει βρει τον τρόπο να προΐσταται της ανεξάρτητης αρχής εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός (μέσω του ελέγχου του «πόθεν έσχες»).

Οι αλλαγές

Το οικονομικό επιτελείο, στο πλαίσιο της προσπάθειας για πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αναβαθμίζει την επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι «ξέπεσε» σε απλή επιτροπή όταν η τότε κυβέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα με τον πρόεδρό της κ Γ. Ζορμπά, κυρίως για τη στάση που κράτησε στο θέμα των ομολόγων και τις αναφορές του για ευθύνες συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει κάποιο κόμμα.

Με τις αλλαγές που θα επέλθουν, η Αρχή αναβαθμίζεται και στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή θα συμπεριληφθούν νέες διατάξεις που έχουν υποδειχθεί από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial ActioTask Force - FATF), που είναι ο πλέον αναγνωρισμένος διεθνής φορέας για τη θέσπιση διεθνών κριτηρίων και προτύπων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Φορολογικές παραβάσεις

Η σημασία που δίνει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στην καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος φαίνεται και από τις αλλαγές που προβλέφθηκαν στον τελευταίο νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι απλές φορολογικές παραβάσεις εντάσσονται στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τους φορολογουμένους να υπόκεινται, σε αρκετές περιπτώσεις, σε εξονυχιστικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο αποτελούν πλέον αντικείμενο περαιτέρω έρευνας από την επιτροπή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, εφ' όσον βέβαια συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, από 23 Απριλίου 2010 αποτελούν βασικά αδικήματα που εντάσσονται στις εγκληματικές δραστηριότητες:

- H έκδοση και λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως αξίας.
- H νόθευση φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως αξίας.
- H μη έκδοση αποδείξεων.
- H μη ενημέρωση των πρόσθετων βιβλίων.
- H επανάληψη μέσα στην ίδια χρήση της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή ανακριβούς έκδοση στοιχείων που εντοπίζονται από διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
- Tα αδικήματα λαθρεμπορίας που αποσκοπούν στη στέρηση από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση φόρων και άλλων δασμών.

Οικονομικό έγκλημα

Σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης θα δίνεται η δυνατότητα στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος να δεσμεύει προσωρινά περιουσιακά στοιχεία (χρηματικά κεφάλαια, ακίνητα, μετοχές, ομολογίες, επενδυτικά προϊόντα κ. λπ.) στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις διάπραξης οικονομικού εγκλήματος (π. χ. σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων τελευταίας δεκαετίας και αποκτηθέντων ή κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων, μη δικαιολογημένη από την οικονομική του κατάσταση πολυτελής διαβίωση κ. λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές και με βάση τις αρχές των δικαιωμάτων του ελεγχόμενου προσώπου, θα προβλέπεται η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης με χορήγηση της δυνατότητας στο εν λόγω πρόσωπο να αποδείξει τη νόμιμη απόκτηση και κατοχή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, που πιθανόν να ανέρχεται σε έξι μήνες. Οι ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης φαίνεται να βασίζονται στην απόφαση-πλαίσιο 2005/121/ΔΕΥ της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος όπου δίδεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τα φορολογικά αδικήματα να χρησιμοποιούν άλλες διαδικασίες -πλην ποινικών- προκειμένου να αποστερηθεί ο δράστης των αδικημάτων αυτών των προϊόντων του εγκλήματός του.

Στα 4 χρόνια η εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων

Με στόχο τη μείωση του χρόνου εκδίκασης των φορολογικών υποθέσεων, οι ηγεσίες των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών επεξεργάζονται ρηξικέλευθα σχέδια, που θα οδηγήσουν το 2011 στον υπερδιπλασιασμό των εκδικαζόμενων υποθέσεων.
Οπως αναφέρει στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, ο μέσος χρόνος εκδίκασης των φορολογικών υποθέσεων θα πέσει από τα 10 χρόνια στα 4 το 2011.

Ο ίδιος παράγοντας σημειώνει ότι μελετάται διάταξη, η οποία θα προβλέπει για τις φορολογικές υποθέσεις την παράκαμψη του δεύτερου βαθμού εκδίκασης υποθέσεων.
Δηλαδή, από το 2011, όσοι φορολογούμενοι αμφισβητούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων το πρόστιμο που τους εχει καταλογισθεί, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα προσβάλουν τις αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων στο Συμβούλιο της Επικρατείας παραλείποντας τα διοικητικά εφετεία. Στο ίδιο πλαίσιο σχεδιάζεται η πρόσληψη 200 δικαστικών λειτουργών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: