27.11.10

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ WIKILEAKS

Δεν υπάρχουν σχόλια: