28.2.11

Αιτήσεις του Ιατρού Καραπατάκη Ευθύμιου δημότη Συμπολιτείας προς τον δήμαρχο Αιγιαλείας

Κύριοι

με το παρόν σας αποστέλλω συνημμένες  τις αιτήσεις που έχω αποστείλει ήδη, στο δημαρχείο Αιγιάλειας, υπ'όψιν του δημάρχου,του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και κοινοποίησα στους αρχηγούς της ελάσσονος μειοψηφίας,για το γνωστό θέμα του δημαρχείου Συμπολιτείας και την αντιπαράθεσή μου με το τέως δήμαρχο Συμπολιτείας κο Καλογερόπουλο.

Με αυτές ζητούσα οι αιτήσεις μου να συμπεριληφθούν στα προς συζήτηση θέματα του σημερινού δημοτικού συμβουλίου κάτι που όπως πληροφορήθηκα, μετά λύπης μου, δεν θα συμβεί. Επειδή επιθυμώ για το θέμα να λάβει γνώση κι ο λαός του δήμου Αιγιάλειας γιατί πιστεύω οτι τον αφορά το ζήτημα, σας αποστέλλω τα επισυναπτόμενα αρχεία πρός ανάρτηση.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
με εκτίμηση
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Γ.ΕΥΘΎΜΙΟΣ
Ιατρός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ

Ευθύμιου Καραπατάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ροδοδάφνης Συμπολιτείας.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Σας κοινοποιώ φωτοαντίγραφο των φύλλων 66 μέχρι και 73 (συν. 1) από τη δικογραφία ΑΒΜ: 407-1739 και ΑΒΩ: ΑΟΒ-47. Η δικογραφία αυτή περιέχει τα στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η δίκη της 25-11-09, στην οποία εκδόθηκε η –ταπεινωτική για μένα- αθωωτική απόφαση 1017.
Σ’ αυτό το φωτοαντίγραφο, λοιπόν, περιλαμβάνεται (φύλλο 67) η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 145/25-2-03 αίτηση της Πταισματοδίκου Αιγιαλείας, με την οποία εκτός των άλλων ζητούσε και τα πλήρη πρακτικά της 328/99 απόφασης του Δ.Σ. Συμπολιτείας. Η απόφαση αυτή αφορούσε «Αγορά κτιρίου για Δημαρχείο». Περιλαμβάνεται, επίσης το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1456/4-3-03 (φύλλο 66) έγγραφο, το οποίο υπογράφεται από την τότε πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Καυκά-Κότικα. Περιλαμβάνονται, επίσης, (φύλλα 68-73) και τα μη πλήρη και επομένως παραποιημένα πρακτικά της 328/99 απόφασης, τα οποία πρακτικά υπογράφονται από τον προϊστάμενο των υπηρεσιών του Δήμου κ. Τριαντόπουλο.
Σας κοινοποιώ, επίσης, τα πλήρη πρακτικά της 328/99 απόφασης του Δ.Σ. της 5-12-99 (συν. 2), τα οποία υπογράφονται από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Τριαντόπουλο. Στα πρακτικά αυτά και συγκεκριμένα στις σελίδες 6-7 και 8 περιλαμβάνεται και η εισήγηση της ανωτέρω εισηγήτριας και περικλείονται μεταξύ των κίτρινων γραμμών.
Σ’ αυτή την εισήγηση φαίνονται οι προσφορές μου, η ημερομηνία κατάθεσής των καθώς και οι λόγοι για τους οποίους αποκλείστηκα από την συζήτηση για αγορά κτιρίου για «Δημαρχείο» επειδή οι προσφορές μου χαρακτηρίστηκαν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ από την εισηγήτρια. Υπ’ όψιν ότι η προσφορά άλλου ιδιοκτήτη, που κατατέθηκε 15 ημέρες μετά τη δική μου ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ.
Σας γνωστοποιώ επίσης, ότι σ’ αυτά τα ελλιπή και επομένως παραποιημένα πρακτικά καθώς και σε ψευδείς καταθέσεις δημοτικών υπαλλήλων βασίστηκε η υπ’ αριθμ. 25/03 διάταξη, της οποίας διάταξης έγινε χρήση κατά κόρον από το Δήμο Συμπολιτείας.
Αυτά τα παραποιημένα και ελλιπή πρακτικά της 328/99 απόφασης χορηγήθηκαν και στο Σ.τ.Π. στις 13-9-06 καθώς και στην Εισαγγελία Αιγίου στις 13-2-08 και γι’ αυτό περιλαμβάνονται στη δικογραφία και με βάση και αυτών των στοιχείων έγινε η δίκη της 25-11-09, στην οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1017 αθωωτική απόφαση.
Επίσης αυτά τα ελλιπή και παραποιημένα πρακτικά χορηγήθηκαν με το καθ’ ολοκληρίαν ψευδές υπ’ αριθμ. Πρωτ. 54/11-2-08 (συν. 3) έγγραφο, το οποίο υπογράφεται από τον τότε Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγόπουλο στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στη συνέχεια με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 77994/18-12-08 διαβιβαστικό το διαβίβασε στο Τμήμα Αναφορών της Βουλής με αποτέλεσμα να μην καταλογιστούν ευθύνες στο Δήμο Συμπολιτείας μετά από αναφορά, την οποία είχε καταθέσει στο Τμήμα Αναφορών της Βουλής Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.
Με όσα αναγράφω και επισυνάπτω, νομίζω ότι αποδεικνύω, ότι ο Δήμος Συμπολιτείας έχει χορηγήσει αυτά τα ελλιπή και παραποιημένα πρακτικά με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1456/4-3-03 έγγραφο, το οποίο ως εκ τούτου αποδεικνύεται ψευδές.
Επειδή από το Δήμο Συμπολιτείας έγινε χρήση αυτού του ψευδούς εγγράφου στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 9189/17-11-05 (συν. 4) με το οποίο δόθηκε απάντηση στο εξώδικο (συν. 5) καθώς και στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 6911/16-8-06 (συν. 6), στο οποίο δόθηκε απάντηση στην αίτησή μου (συν. 7), η οποία διαβιβάστηκε μέσω της Εισαγγελίας. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΙΤΟΥΜΑΙ μέσω υμών τη χορήγηση των αιτουμένων με την εισαγγελική παραγγελία (συν. 8) καθώς και με το εξώδικο και την αίτησή μου, η οποία διαβιβάστηκε μέσω της Εισαγγελίας Αιγίου.
Ροδοδάφνη 12-1-2010 

Ο αποστέλλων την επιστολή και αιτών

ΑΙΤΗΣΗ
Ευθυμίου Καραπατάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ροδοδάφνης.

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κοινοποιούμενη και στους Αρχηγούς των ελασσόνων μειοψηφιών κ. Τριανταφυλλόπουλο και κ. Παπακωνσταντινόπουλο.


Είμαι δημότης του Δήμου Συμπολιτείας, ο οποίος έχω καταγγείλει Δημοτικού Συμβούλους και Δημοτικούς Υπαλλήλους για εμπεριέχουσες δόλο ενέργειες, από τις οποίες έχουν υποστεί βλάβη τα συμφέροντά μου και τα συμφέροντά μου ως δημότη του ως άνω Δήμου, αλλά και τα συμφέροντα του Δημοσίου.
Και έχουν υποστεί βλάβη τα συμφέροντα του Δημοσίου, γιατί ενώ προσφέρονταν στο Δήμο προς 130 εκατομ. δρχ. (440.000 Ευρώ) κτίριο 275 τ.μ. σαν κι αυτό που ομόφωνα ζητούσε το Δ.Σ. με την 196/99 απόφαση του και άλλο 464 τ.μ. προς 160 εκατομ. δρχ. (550.000 Ευρώ) σαν κι αυτό, που ζητούσε η Δημαρχιακή Επιτροπή, ο Δήμος Συμπολιτείας εδαπάνησε 660.000 Ευρώ από τα ΕΠΤΑ, 600.000 Ευρώ από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και 880.000 Ευρώ από δανεισμό σύμφωνα με την 12/05 απόφαση του Δ.Σ. Σύνολο 2.140.000 Ευρώ.
Μεταξύ των εμπεριεχουσών δόλο ενεργειών ήταν και το σβήσιμο από το βιβλίο των χειρόγραφων πρακτικών των σελίδων 74Β μέχρι και 79Α, στις οποίες περιλαμβάνονταν και οι αποφάσεις 354/99 μέχρι και 361/99 οι οποίες αποφάσεις εξαφανίστηκαν από το βιβλίο των χειρόγραφων πρακτικών.
Στη συνέχεια τα πρακτικά ξαναγράφηκαν (εκτός των θεμάτων που εξαφανίστηκαν) από την κ. Δημοπούλου, που δεν ήταν πρακτικογράφος στο Δ.Σ. της 4-1-2000, στο οποίο και παρευρισκόμουν και στο οποίο και έλαβα και το λόγο και αυτά, που είπα, παραποιήθηκαν και θυμάμαι πολύ καλά, ότι πρακτικογράφος ήταν ο κ. Τριανταφύλλης.
Επειδή, μετά από τρεις -ψευδείς κατά την άποψη μου- αρνητικές γραφολογικές εξετάσεις, μία αρχειοθέτηση μηνυτήριας αναφοράς μου του 2001, μία απορριπτική διάταξη (25/03), η οποία βασίστηκε σε ψευδείς καταθέσεις Δημοτικών υπαλλήλων και σε ψευδή χορήγηση στοιχείων –όπως αποδεικνύω με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 968/12-1-11 κοινοποίηση-αίτηση μου προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Φιλιππόπουλο Γεώργιο- δύο απορριπτικές διατάξεις (5/08 της Εισαγ. Αιγίου) και (44/08 της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας και μία αρχειοθέτηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1119/26-2-08 επιστολής μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και μία αθωωτική απόφαση (1017 της 25-11-09), η οποία εκδόθηκε χωρίς να κληθούν για κατάθεση, όσοι με τη μυνητήρια αναφορά ζητούσα να εξεταστούν, επειδή επαναλαμβάνω ΚΙΝΔΥΝΕΥΩ να χαρακτηριστώ κοινός συκοφάντης μετά τις ανωτέρω καταγγελίες.
ΓΙ’ ΑΥΤΟ, και προκειμένου να αποσείσω την κατηγορία του κοινού συκοφάντη, ΑΙΤΟΥΜΑΙ, την παραλαβή του βιβλίου των χειρόγραφων πρακτικών, το οποίο είναι κατατεθειμένο στην Εισαγγελία Αιγίου, προκειμένου να αποσταλεί μαζί με το cd, που διαθέτω μέσω του Δήμου και με δικά μου έξοδα σε γραφολογικό εργαστήριο του εξωτερικού –στους Έλληνες γραφολόγους δεν έχω εμπιστοσύνη- προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήματα, που θα τους θέσω.
Εκτός αν κληθούν για κατάθεση οι υπάλληλοι του Δ.Σ. που ζητούσα να καταθέσουν για να δικαιολογήσουν την έκτοπη θέση της 7/2000 απόφασης και την περικοπή της 2/2000 απόφασης του Δ.Σ. Και εκτός αν ο πρώην Δήμαρχος Συμπολιτείας ο οποίος υπογράφει στη σελ. 75Α και 79Α μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων καθώς και ο Δ.Σ. κ. Καμπέρης που υπογράφει στις σελ. 74Β και 79Α ομολογήσουν, ότι υπέγραψαν μετά το σβήσιμο αυτών σελίδων.
Υπ’ όψιν, ότι τη γραφολογική εξέταση του cd και του βιβλίου των χειρόγραφων πρακτικών την είχα ζητήσει με επιστολή μου της 14-7-09 από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, με επιστολή μου της 17-1-09 από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με επιστολή μου της 10-2-10 από τον Υπουργό Δικαιοσύνης καθώς και με επιστολές μου προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης της 10-3-10 καθώς και της 28-7-10. Την επιστολή μου της 28-7-10 την κοινοποίησα και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καθώς και στον Γεν. Επιθ. Δ.Δ., αλλά δεν έχω πάρει ακόμη απάντηση. Από τον Εισ. του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αιγίου.
Με την ελπίδα, ότι θα γίνει έρευνα μετά από όσα σας αποκαλύπτω την πεποίθηση, ότι θα πραγματοποιηθεί γραφολογική εξέταση του βιβλίου των χειρόγραφων πρακτικών και του cd και την βεβαιότητα ότι θα αναγνωσθεί αυτή η επιστολή μου και στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.
Σας ευχαριστώ θερμά.
10 Φεβρουαρίου 2011 
Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Ευθυμίου Καραπατάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ροδοδάφνης.


ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας, τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κοινοποιούμενη και στους Αρχηγούς των ελασσόνων μειοψηφιών κ. Τριανταφυλλόπουλο και κ. Παπακωνσταντινόπουλο.

Την 12-1-2001 κατέθεσα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 968/12-1-2011 κοινοποίηση-αίτηση, στο Δήμο Αιγιαλείας, την οποία απηύθυνα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γ. Φιλιππόπουλο.
Με τα συνημμένα αυτής της αίτησης (συν. Α) απεδείκνυα ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1456/4-3-03 έγγραφο του Δήμου Συμπολιτείας έχουν χορηγηθεί στην Πταισματοδίκη Αιγίου ελλιπή και επομένως παραποιημένα και ψευδή πρακτικά της 328/99 απόφασης.
Τα ίδια ελλιπή πρακτικά της 328/99 απόφασης χορηγήθηκαν στις 13-9-06 στο Σ.τ.Π., στο ΥΠΕΣΔΔΑ με το καθ’ ολοκληρίαν ψευδές υπ’ αριθμ. πρωτ. 54/11-12-08 έγγραφο καθώς και στην Εισαγγελία Αιγίου στις 13-2-08 και γι’ αυτό συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία με βάση την οποία εκδόθηκε η ταπεινωτική για μένα 1017 αθωωτική απόφαση της 25-11-09.
Επειδή δε από τον Δήμο Συμπολιτείας έγινε χρήση αυτού του ψευδούς 1456/4-3-03 εγγράφου στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 9189/17-11-05 και 6911/16-8-06 απαντήσεις που δόθηκαν προκειμένου να απαντήσει ο Δήμος σε εξώδικο και αίτηση, που διαβιβάστηκε μέσω Εισαγγελίας γι’ αυτό ΖΗΤΟΥΣΑ την παρέμβαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να μου χορηγηθούν τα αιτούμενα με εισαγγελική παραγγελία, με εξώδικο και αίτηση, που διαβιβάστηκε μέσω Εισαγγελίας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 968/19-1-2011 (συν. Β) έγγραφο διεβίβασε την κοινοποίηση-αίτησή μου στην Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης για να απαντήσει λόγω αρμοδιότητας.
Η Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης, ενδεχομένως ως αναρμόδια διεβίβασε την κοινοποίηση-αίτησή μου στην Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας.
Από τη Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας έλαβα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2990/3-2-2011 (συν. Γ) απάντηση, η οποία υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νου.
Με το έγγραφο αυτό η Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας ζητά να γνωρίσω τα έγγραφα, που ζητώ, αν και εγώ με την κοινοποίηση-αίτηση ζητώ να μου δοθούν τα αιτούμενα με την εισαγγελική παραγγελία, το εξώδικο και την αίτησή μου, που διαβιβάστηκε μέσω Εισαγγελίας, γιατί όσα μου έχουν χορηγηθεί με τα έγγραφα με τα οποία απάντησαν αποδεικνύω, ότι είναι ψευδή.
Επειδή η Καλλικρατική Δημοτική Ενότητα-Συμπολιτείας εφαρμόζει την ίδια τακτική που εφαρμόζει και ο Καποδιστριακός Δήμος Συμπολιτείας, γι’ αυτό ζητώ όχι μόνο τα αιτούμενα με την 968/12-1-2011 κοινοποίηση-αίτησή μου, αλλά και τις δικές σας ενέργειες αρμοδίως μετά από όσα σας αποκαλύπτω. Υπ’ όψιν ότι ο εκδόσας αυτή την απάντηση είναι ο εκδόσας και όλες τις ψευδείς απαντήσεις που χορηγήθηκαν σε μένα καθώς και στις διάφορες αρχές και είναι επίσης ο πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου της 4-1-2000 και γι’ αυτό με την αίτηση μου της 10-2-2011 ζητούσα την γραφολογική εξέταση.
Με την επιθυμία να περιληφθεί η αίτησή μου μεταξύ των θεμάτων του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου, την χορήγηση πρακτικών του οποίου και αιτούμαι.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Ο ΑΙΤΩΝ 

ΑΙΓΙΟ 18 Φεβρουαρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: