6.4.11

Αιτήσεις στο Δ.Σ. του Ευθυμίου Καραπατάκη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΙΤΗΣΗ

Ευθυμίου Καραπατάκη του Γεωργίου, κατοίκου Ροδοδάφνης, τηλ. 26910-71985.


ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο.

Κύριε Δήμαρχε,

Στο Internet αναρτήθηκαν οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 4636/10-2-11 και 5744/18-2-11 αιτήσεις μου, τις οποίες απηύθυνα σε σας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο Δημ. Συμβούλιο και τις κοινοποιούσα και στους αρχηγούς των ελασσόνων μειοψηφιών. Με τις αιτήσεις μου αυτές εκτός των άλλων ζητούσα να συμπεριληφθούν μεταξύ των θεμάτων του Δ.Σ. της 28-2-2011.

Αναρτήθηκε, επίσης, και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 968/12-1-11 αίτηση μου, την οποία απηύθυνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και με την οποία ζητούσα να μου χορηγηθούν μέσω του Προέδρου του Δ.Σ., όσα ζητούσα από τον Καποδιστριακό Δήμο Συμπολιτείας μετά από εξώδικο, εισαγγελική παραγγελία και αίτησή μου, η οποία διαβιβάστηκε μέσω της Εισαγγελίας Αιγίου. Και ζητούσα να μου χορηγηθούν αυτά τα αιτούμενα, γιατί αυτά που μου χορηγήθηκαν από τον Καποδιστριακό Δήμο Συμπολιτείας, απεδείκνυα, με όσα είχα επισυνάψει, ότι ήταν παραποιημένα και επομένως ψευδή και παραπλανητικά.

Με την αίτησή μου της 10-2-11 απεδείκνυα, ότι ο Δήμος Συμπολιτείας έβλαψε όχι μόνο τα συμφέροντα μου και τα συμφέροντα του Δημότη Συμπολιτείας αφού επί εννέα χρόνια πλήρωνε ενοίκιο αλλά και τα συμφέροντα του Δημοσίου. Και έβλαψε τα συμφέροντα του Δημοσίου, γιατί για την αποπεράτωση του Δημαρχείου δαπάνησε 660.000 Ευρώ από τα Ε.Π.Τ.Α., 600.000 ευρώ από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και 880.000 Ευρώ –σύνολο 2.140.000 Ευρώ- από δανεισμό σύμφωνα με την 12/05 απόφαση του Δ.Σ. Και εδαπάνησε αυτό το ποσό ενώ του προσέφερα προς 440.000 Ευρώ κτίριο 275 τ.μ. σαν και αυτό, που ΟΜΟΦΩΝΑ ζητούσε το Δ.Σ. με την 196/99 απόφασή του καθώς και άλλο κτίριο 464 τ.μ. προς 550.000 Ευρώ το οποίο δεσμευόμουν, ότι θα το παρέδιδα «έτοιμο για λειτουργία» εντός δύο μηνών και ΔΩΡΙΖΑ στο Δήμο τα υπόλοιπα 228 τ.μ. που δικαιούμαι για οικοδόμηση. Για την προσφορά μου αυτή είχα επισυνάψει και μακέτες (προοπτικά), οι οποίες δεν είχαν επιδειχθεί στους Δημ. Συμβούλους στο Δ.Σ. της 5-12-99.

Διαμαρτυρόμουν, επίσης, για το σβήσιμο των χειρόγραφων πρακτικών από τη σελ. 74Β μέχρι και 79Α και για την εξαφάνιση των αποφάσεων 354 μέχρι και 361/99 και για το ξαναγράψιμο αυτών των σελίδων από υπάλληλο, που δεν ήταν πρακτικογράφος στο Δ.Σ. της 4-1-2000.
Διαμαρτυρόμουν, επίσης, με την ίδια αίτηση για τις υπογραφές πάνω στα σβησμένα τόσο του πρώην Δημάρχου και του κ. Καμπέρη καθώς και άλλων Δημ. Συμβούλιων και γι’ αυτό ζητούσα τη γραφολογική εξέταση του c.d. και του βιβλίου των χειρογράφων πρακτικών, που είναι κατατεθειμένο στη Εισαγγελία Αιγίου για να γνωρίσετε και σεις με ποιους συναποφασίζετε.

Με την αίτησή μου της 18-2-11, στην οποία είχα επισυνάψει και την αίτησή μου της 12-1-11 με τα συνημμένα της, απεδείκνυα, ότι πράγματι ο Δήμος Συμπολιτείας είχε χορηγήσει παραποιημένα και επομένως ψευδή και παραπλανητικά πρακτικά, αφού από αυτά έλειπαν τρεις σελίδες. Και τα χορήγησε τόσο στην Πταισματοδίκη Αιγίου το 2003, όσο και στο Σ.τ.Π. το 2006, στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το 2008 καθώς και στην Εισαγγελία Αιγίου, επίσης, το 2008 με αποτέλεσμα να εκδοθούν απορριπτικές διατάξεις καθώς και η ταπεινωτική για μένα αθωωτική 1017 απόφαση της 25-11-2009.
Αν διαβάσετε τα πλήρη πρακτικά της 328/99 απόφασης και όχι τα ελλιπή και παραποιημένα, που χορηγήθηκαν στις ανωτέρω υπηρεσίες, θα διαπιστώσετε, ότι πράγματι ο Δήμος Συμπολιτείας με απέκλεισε από τη συζήτηση της 328/99 απόφασης, επειδή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ τις προσφορές μου σαν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ. Χαρακτήρισε, όμως, σαν


ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ προσφορά άλλου ιδιοκτήτη, που κατέθεσε την προσφορά του 15 μέρες μετά τη δική μου. Θα βεβαιωθείτε, επίσης, για το αληθές των δικών μου προσφορών, τις οποίες απέκρυπταν από τις ανωτέρω υπηρεσίες. Θέλω να πιστεύω κ. Δήμαρχε, ότι οι αιτήσεις μου αυτές δεν σας γνωστοποιήθηκαν γιατί με την ακεραιότητα και ευαισθησία, που σας διακρίνει, θα είχατε ενεργήσει δεόντως.
Μετά από όλα αυτά κ. Δήμαρχε ΑΙΤΟΥΜΑΙ:

1) Να μάθω τους λόγους για τους οποίους δεν συμπεριλήφθηκαν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης των Δ.Σ. της 28-2-2011 και 28-3-2011 οι αιτήσεις μου, οι οποίες κοινοποιήθηκαν και στους αρχηγούς των ελασσόνων μειοψηφιών, από τους οποίους περίμενα κάποια αντίδραση.
2) Τη διενέργεια έρευνας για την απαράδεκτη υπ’ αριθμ. πρωτ. 2990/3-2-11 απάντηση της δημοτικής ενότητας Συμπολιτείας, η οποία υπογράφεται από τον αντιδήμαρχο και η οποία δεν απαντά στα αιτούμενα και
3) Τη διαβίβαση εκ μέρους σας της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5744/18-2-11 αίτησής μου και των συνημμένων της αρμοδίως και όχι στην αναρμόδια δημοτική κοινότητα Ροδοδάφνης.

Με τη βεβαιότητα, ότι θα μου γνωστοποιηθούν οι λόγοι, για τους οποίους δεν συμπεριλήφθηκαν οι αιτήσεις μου στα θέματα των Δ.Σ. της 28-2-11 και 28-3-11, τη πεποίθηση ότι θα διενεργηθεί έρευνα για την απαράδεκτη απάντηση στην αίτησή μου της 12-1-11 και τη μη χορήγηση των αιτουμένων της καθώς και την ελπίδα της διαβίβασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5744/18-2-11 αίτησής μου αρμοδίως, που κατά την άποψή μου είναι η Εισαγγελία Αιγίου και ο Γεν. Επιθ. Δ/σιας Δ/νσης, και όχι η αναρμόδια Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης, σας ευχαριστώ θερμά.

        29 Φεβρουαρίου 2011                                    


Ο Αιτών και αποστέλλων την επιστολή

Δεν υπάρχουν σχόλια: