1.7.11

Αφορολόγητα παγκάρια


ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΣΜΑ 

Περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έχει χαρίσει το κράτος στην Εκκλησία με το φορολογικό νομοσχέδιο του 2004, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Η Εκκλησία υπάγεται σε καθεστώς απόλυτης φοροασυλίας, καθώς δε φορολο­γείται για εισοδήματα από ακίνητη περιου­σία, είτε πρόκειται για ναούς είτε για μητρο­πόλεις είτε για μοναστήρια. Ο Χριστόδουλος, που ήθελε να αυξήσει τα κέρδη του για να εντείνει τη σκοταδιστική του προπαγάν­δα, βρήκε πρόσφορο έδαφος καθώς η «Δε­ξιά του Κυρίου» με το που βγήκε, άρχισε να δίνει ό,τι μπορούσε.

Την περίοδο που η επικαιρότητα κατα­κλυζόταν με τα θαύματα των προυχόντων της Εκκλησίας η κυβέρνηση εκδήλωσε την ευσέ­βεια της απέναντι στους κατόχους της αμύθη­της εκκλησιαστικής περιουσίας. Το συμβολι­κό 10% των εσόδων που όφειλε να καταβάλλει η Εκκλησία, από το 2005 πέφτει σταδια­κά, με στόχο να φτάσει στο… 0% μέχρι το 2007! Στο καθεστώς φορολογικής ασυλίας υ­πάγονται όλα τα εισοδήματα που προέρχο­νται από οικοδομές και από εκμίσθωση γαι­ών. Επίσης, όποιος πιστός θέλει «να σώσει την ψυχή του» μπορεί να το κάνει εντελώς α­νέξοδα, αφού με το φορολογικό νόμο του 2004 καταργήθηκε και ο φόρος στα ποσά δω­ρεών και χορηγιών προς την Εκκλησία. Όμως η ΝΔ δεν περιορίστηκε εκεί. Επεν­δυτικά σχέδια που γίνονται από ιερές μονές και από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την ανέ­γερση, τον εκσυγχρονισμό ξενώνων ή για τη μετατρο­πή κτιρίων τους σε ξενώ­νες, καθώς και για την ανέ­γερση, επέκταση, εκσυγ­χρονισμό ή μετατροπή κτι­ρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και χειροτεχνίας, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των «ενισχυμένων επενδυτικών σχεδίων», που σημαίνει απαλλαγή μέχρι και 100% από τη φορολογία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση φρόντισε να εξαιρέσει την Εκκλησία από κάθε από κάθε υποχρέωση ελέγχου για τις ενισχύσεις που λαμβάνει. Το αίτημα για απαλλαγή της Εκκλησίας από τη φορολογία τέθηκε για πρώτη φορά το 2003 στην κυβέρνηση Σημίτη από το γενι­κό διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών της Εκκλησίας, Κ. Πυλαρινό. Το αποτέλε­σμα ήταν ότι, στον προϋπολογισμό του 2004 καταργήθηκε η φορολόγηση του 35% που κατέβαλλαν οι ενοριακοί ναοί από τα έσοδα των παγκαριών. Για τα έσοδα αυτά δεν υ­πήρχε ένας αντικειμενικός μηχανισμός ελέγ­χου και λαμβανόταν υπόψη το ποσό που δή­λωνε ο κάθε ναός.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Ι. Παναγόπουλος προέβη σε διάβημα τόσο προς τον Κ, Καρα­μανλή όσο και προς τον Γ. Παπανδρέου, ζη­τώντας τα εκατομμύρια ευρώ που χαρίζονται κάθε χρόνο στην Εκκλησία να διατεθούν προς όφελος του ΙΚΑ και της κοινωνικής α­σφάλισης. Το ΙΚΑ χρειάζεται, πέραν των άλλων πόρων από τον προϋπολογισμό και τις εισφορές, περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, από το 2005 έως το 2025, για να είναι σε θέση να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες των ασφαλισμένων. Ωστόσο, τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ όσο και το ΠΑΣΟΚ δείχνουν απροθυμία στο να δεχτούν προτάσεις που θα τους έφερναν σε κόντρα με την Εκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: