5.4.12

Διαφωνούμε με την αυτοκτονία ως πράξη.. όμως αυτό το σημείωμα δείχνει απίστευτη ανθρώπινη αξιοπρέπεια…

Δεν υπάρχουν σχόλια: