28.10.12

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΣΕ ΚΗΡΥΓΜΑ ΟΛΟΝΥΧΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

ΟΤΑΝ Ο ΑΜΒΩΝΑΣ ΣΠΙΛΩΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΕΣ

Τὴν παρελθοῦσα Τετάρτη βράδυ, στὴν ὁλονυκτία ποὺ ἐτελέσθη στὸ Μ. Σπήλαιο, δηλ. σὲ λειτουργικό χώρο και χρόνο, ὁ ἡγούμενος π. Ἱερώνυμος Κάρμας, συμφωνώντας μὲ τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προϊσταμένου του κ. Ἀμβρόσιου, εἶπε τὰ ἑξῆς διαστρεβλωτικὰ τῆς ἀλήθειας, δημιουργώντας στοὺς προσευχομένους συναισθήματα ἀντιπάθειας ἢ ἀγανακτήσεως, ἀντὶ γιὰ αἰσθήματα κατανύξεως. Παραθέτω αὐτὰ ποὺ μοῦ μετέφεραν παρόντες πιστοὶ (καὶ ἐπιβεβαίωσα). Εἶπε ὅτι:

Ὁ Σεβασμιώτατος δὲν εἶναι παρὼν στὴν ὁλονυκτία, γιατί ἦταν κουρασμένος ἀπὸ τὴν ἐναντίον του δίκη, ποὺ διεξάγεται στὴν Πάτρα, μετὰ ἀπὸ μήνυση ποὺ ἔχει καταθέσει ἐναντίον του Αἰγιώτης θεολόγος (σ.σ. ὁ Σημάτης). Καὶ καλεῖται αὐτὸς ὁ ἅγιος ἄνθρωπος (ὁ Σεβασμιώτατος) νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν εἶναι αἱρετικός, αὐτὸς ποὺ ἔχει κάνει τόσα φιλανθρωπικὰ ἔργα.

Εἶχα ἀποφασίσει νὰ μὴ δημοσιεύσω κανένα κείμενο, ἕως ὅτου περατωθεῖ ἡ δίκη ποὺ διεξάγεται στὸ Ἐφετεῖο Πατρῶν μὲ κατηγορούμενο τὸν Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιο, γιὰ νὰ μὴ θεωρηθεῖ, ἡ ὅποια δημοσίευση, ὡς προσπάθεια ἐπηρεασμοῦ τοῦ Δικαστηρίου. Δὲν εἶμαι διατεθειμένος, ὅμως, νὰ ἀφήσω ἀναπάντητες τέτοιες σκόπιμες διαστρεβλώσεις τῆς ἀλήθειας ἀπὸ πρόσωπα τοῦ ἀμέσου περιβάλλοντος τοῦ Μητροπολίτη, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἄμβωνος. Διότι ἀποτελεῖ ἱεροσυλία τὸ γεγονὸς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατεξοχὴν κατανυκτικῆς ἀτμόσφαιρας ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν ὁλονυκτία, νὰ χρησιμοποιεῖται ἀκόμα καὶ τὸ ἱερὸ κήρυγμα, γιὰ νὰ συκοφαντήσουν κάποιο πιστό, σπιλώνοντας γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν προσωπικότητά του. Ἐπεχείρησε ὁ ἡγούμενος νὰ ἐμπεδώσει στοὺς πιστοὺς τὴ θέση ὅτι ὁ Μητροπολίτης εἶναι ἀθῶος καὶ ἅγιος, μὲ μόνο ἐπιχείρημα, ὅτι εἶναι Μητροπολίτης καὶ κάνει φιλανθρωπίες!

Τὴν ἴδια γραμμὴ προσπαθοῦν νὰ περάσουν οἱ συνήγοροί του καὶ ὁ ἴδιος στὸ Δικαστήριο, ὅτι τάχα ὁ Μητροπολίτης δικάζεται ἐπειδὴ τὸν κατήγγειλα ὡς αἱρετικό. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀποπροσανατολίζονται οἱ συμπολίτες μας καὶ οἱ παράγοντες τῆς Δίκης ἀπὸ τὶς πραγματικὲς κατηγορίες ποὺ τοῦ ἔχουν ἀποδωθεί. Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὁ ἡγούμενος εἶπε, μὲ ἀναγκάζει,
α) νὰ τὸν παρακαλέσω νὰ εἶναι προσεκτικὸς σὲ ὅσα λέει, γιατὶ δὲν ταιριάζει σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἐκπροσωποῦν τὸν Χριστὸ νὰ παραπληροφοροῦν τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς στρέφουν ἐναντίον ἐκείνων, ποὺ ἐλέγχουν ἐν ἀληθείᾳ τὸν προϊστάμενό τους κ. Ἀμβρόσιο, καὶ
β) νὰ τοῦ ὑπενθυμίσω τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων δικάζεται, ὥστε νὰ τοὺς μάθει καὶ νὰ σταματήσει νὰ παραπληροφορεῖ.

Ὁ κ. Ἀμβρόσιος δὲν δικάζεται στὸ Ἐφετεῖο Πατρῶν γιὰ τὸν παράνομο, ψευδεπίγραφο καὶ ἄδικο ἀφορισμὸ ποὺ μοῦ ἐπέβαλε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2006, ἀλλὰ α) γιὰ τὴν ἐναντίον μου καταγγελία (Μάϊος 2006) ποὺ ἔστειλε στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, μὲ ἀποτέλεσμα να ξεκινήσει διοικητική ἐξέταση, ὥστε νὰ διωχθῶ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία μου καὶ β) γιατὶ ἐν συνεχείᾳ, τὸν Αὔγουστο δηλ. τοῦ 2006, τέσσερις μῆνες μετὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐνέργειες ἐναντίον μου, ὁ κ. Ἀμβρόσιος διετύπωσε δημόσια τὴν πρόθεσή του νὰ μὲ ἐξοντώσει, δηλώνοντας πὼς ὁ ἀφορισμὸς καὶ ἡ καταγγελία στὸ Ὑπουργεῖο δὲν εἶναι τίποτα, μπροστὰ σὲ ὅσα πρόκειται νὰ μοῦ συμβοῦν στὴ συνέχεια. Εἶπε κατὰ λέξη: Γιὰ τὸ Σημάτη «τὰ χειρότερα ἕπονται»!!!


Ἄρα, ὁ λόγος ποὺ διεξάγεται ἡ δίκη, π. Ἱερώνυμε, δὲν ἔγκειται στὸ ὅτι τάχα τὸν ἀποκάλεσα αἱρετικό, ἀφοῦ οὐδέποτε (ἕως τὴν κατάθεση τῆς μήνυσης) τὸν εἶχα ἀποκαλέσει ἔτσι. Ἀπόδειξη ἀδιάψευστη τὸ Βούλευμα τοῦ Εἰσαγγελέως, ὁ ὁποῖος τὸν παρέπεμψε νὰ δικασθεῖ καὶ τὸ ὁποῖο λέγει.
«Α) Στις 9-5-2006 (σ.σ. ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων) καταμήνυσε άλλον ψευδώς ότι τέλεσε πειθαρχικές παραβάσεις, με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του, συνέταξε και απηύθυνε προς την τότε Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έγγραφο, στο οποίο διατύπωσε γραπτώς ψευδείς ισχυρισμούς και αιτιάσεις για το πρόσωπο του εγκαλούντος (σ.σ. Σημάτη), ενώ τελούσε εν γνώσει της αναλήθειας τους..., ενώ η αλήθεια την οποία γνώριζε ήταν ότι ο εγκαλών (σ.σ. Σημάτης) ουδέποτε ενήργησε κατά τον τρόπο που του καταμαρτυρούσε. Β) Εν γνώσει του, ισχυρίστηκε ενώπιον τρίτων για κάποιον άλλον ψευδή γεγονότα... Γ) Στις 5-7-2006 προσέβαλε με λόγο την τιμή άλλου Δ) Στις 12-5-2006 απείλησε άλλον με παράνομη πράξη, προτρέποντάς τον σε μεταμέλεια «άλλως τα χειρότερα έπονται», περιάγοντας τον τελευταίο σε τρόμο και ανησυχία. Ήτοι για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14 παρ.1, 16, 18, 26 παρ. Ια, 27 παρ.1, 94 παρ.1, 229 παρ.1, 363-362, 361, 333 ΠΚ».

Αὐτὰ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας.

Ὅσο γιὰ τὸ ἂν ὁ Μητροπολίτης εἶναι αἱρετικὸς ἢ ὄχι, εἶναι ἕνα θέμα δογματικό, ποὺ ἐκφεύγει ἐντελῶς, π. Ἱερώνυμε, τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Δικαστηρίου· δὲν ἐξετάζει τὶς θεολογικές του απόψεις τὸ δικαστήριο, ὅπως ψευδῶς πληροφορήσατε τοὺς πιστούς· γι’ αὐτὸ ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα, διὰ στόματος τῆς Προέδρου, κατέστησε σαφὲς ὅτι δὲν θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ θεολογικὰ θέματα, ἔστω κι ἂν ὑπεισῆλθε καὶ σὲ αὐτά, γιὰ νὰ διερευνήσει τὸ πλαίσιο τῆς ὅλης ὑποθέσεως.
Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἔχω δημοσιεύσει ἀρκετὰ ἐμπεριστατωμένα ἄρθρα στὸ διαδίκτυο, ἐξετάζοντας λόγους καὶ ἐνέργειες τοῦ Μητροπολίτη μὲ κριτήριο τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, κι ἔχω τὴν διάθεση νὰ τὰ παρουσιάσω καὶ στὸν τοπικὸ Τύπο, ἂν ὑπάρχει ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ κάποια ἐφημερίδα τοῦ Αἰγίου θελήσει νὰ δημοσιεύσει τὰ κείμενα αὐτὰ πρὸς διαφώτιση τοῦ λαοῦ.
Μιὰ τέτοια δημοσίευση θὰ ἀναγκάσει τὸν Μητροπολίτης νὰ ἀπαντήσει στὰ ἑξῆς ἁπλὰ πράγματα:
α) Δέχεται τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Παπισμὸς (καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς) εἶναι αἱρέσεις; Θὰ παύσει νὰ διδάσκει ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι Ἐκκλησία καὶ μάλιστα «προκαθημένη»(!) καὶ ὅτι ἔχει μυστήρια; Γιατὶ καταλαβαίνετε, π. Ἱερώνυμε, ὅτι ἐφ’ ὅσον συνεχίζει νὰ διδάσκει αὐτά, σημαίνει ὅτι ἀρνεῖται «ἐμπράκτως» τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως περὶ Μίας Ἐκκλησίας.
(β) Δέχεται τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι τὸ Filioque εἶναι αἵρεση καὶ φοβερὴ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος; Ἢ θὰ συνεχίσει νὰ διδάσκει τοὺς πιστοὺς τοῦ Αἰγίου, ὅτι εἶναι θεολογούμενο;
Οἱ Αἰγιώτικες ἐφημερίδες θεωροῦν ὅτι αὐτὰ τὰ θέματα δὲν ἐνδιαφέρουν τοὺς πιστούς, ἢ ὅτι δι’ αὐτῶν θὰ στενοχωρηθεῖ ὁ Μητροπολίτης. Μερικὲς δυσκόλως δέχονται νὰ δημοσιεύσουν πλέον κείμενά μου ἢ ἄλλες (ποὺ ὑπηρετοῦν τάχα τὴν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ), ἀρνοῦνται τελείως νὰ τὰ δημοσιεύσουν, ἀκόμα καὶ ἐπὶ πληρωμῇ. Παρουσιάζω ἕνα τέτοιο παράδειγμα. Ἐγράφη τὸ 2006. Δημοσιογράφος μὲ προέτρεψε νὰ καταγγείλω τὸ γεγονὸς στὸ πειθαρχικὸ συμβούλιο δημοσιογράφων. Δὲν τὸ ἔκανα, οὔτε αὐτὸς θέλησε νὰ τὸ δημοσιεύσει. Τὸ δημοσιεύω τώρα, γιὰ νὰ βγάλει καθένας τὰ συμπεράσματά του.

Ποιὸς ἐμποδίζει τὴν ἐνημέρωση τῶν Αἰγιωτῶν;

Στὴν μέχρι τώρα προσπάθεια γιὰ ἐνημέρωση, γύρω ἀπὸ τὶς  τελευταῖες ἐνέργειες τὶς Ἱ. Μητροπόλεως,  ἀντιμετωπίσαμε καὶ προσκόμματα  ἀπὸ μερίδα τοῦ τύπου γιὰ τὴν δημοσιοποίηση τῶν κειμένων μας. Συγκεκριμένα:

Κάποιες ἐφημερίδες δὲν δημοσίευσαν καθόλου τὰ δικά μας κείμενα, ἐνῶ εἶχαν δημοσιεύσει τὰ κείμενα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Εἰδικὰ ἡ ἐφημερίδα «Πρώτη τῆς Αἰγιάλειας». Ἀρνήθηκε νὰ δημοσιεύσει τὴν πρώτη μας ἀπάντηση, (ἂν καὶ εἶχε δημοσιεύσει σχετικὸ κείμενο τῆς Μητροπόλεως) μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι κάνει γιὰ τὸ θέμα συνολικὸ ρεπορτάζ. Δὲν ἐπέμεινα. Μετὰ ἀπὸ μερικὲς μέρες, καὶ ἀφοῦ δημοσίευσε καὶ δεύτερο κείμενο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ζήτησα νὰ δημοσιευθεῖ καὶ ἡ δική μας ἀπάντηση. Ὁ διευθυντὴς ἀρνήθηκε. Στὴν ἐπιμονή μου, ζήτησαν νὰ πληρώσουμε. Διάβασε τὸ ἄρθρο μπροστά μου, «γιὰ νὰ δῶ μήπως περιέχει ὕβρεις» εἶπε, καὶ συμφωνήσαμε νὰ δημοσιευθεῖ τὴν Τρίτη 14 ΜΑΡ 2006. Μὲ ἔστειλε στὸ ἰσόγειό της ἐφημερίδος, ὅπου πλήρωσα 50 Εὐρὼ καὶ κόπηκε ἡ παρακάτω ἀπόδειξη στὸ ὄνομά μου.

Τὴν 20/3/06, δὲν εἶχε ἀκόμα δημοσιευθεῖ! Γιὰ τοῦτο ἐπισκέφτηκα τὴν διεύθυνση τῆς ἐφημερίδος, ρωτώντας νὰ μάθω, γιατί ἀκόμα δὲν τὸ δημοσίευσαν. Μοῦ ἀπάντησε πὼς θεωρεῖ, ὅτι τὸ θέμα ἔχει καλυφθεῖ καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στὴν ταμία νὰ μοῦ ἐπιστρέψει τὰ χρήματα!
Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι: "Ποιὸς ἐμποδίζει τὴν ἐνημέρωση τῶν Αἰγιωτῶν;"

Σημάτης Παναγιώτης, θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: