24.4.14

"Όλοι μαζί τα... φάγανε"!

 Η ΑΥΓΗ

Ήδη έχει κινηθεί η διαδικασία για την επιστροφή των χρημάτων από τους εμπλεκόμενους "υπεύθυνους". Θυμίζουμε ότι ο τότε υφυπουργός Αθλητισμού Ανδρέας Φούρας ήταν και ο πρόεδρος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνωσης, πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ ήταν ο Βασίλης Σεβαστής και γενικός διευθυντής της διοργάνωσης ο Βαγγέλης Σαβράμης.

Η υπόθεση φθάνει στο τέλος της, μετά τις καταγγελίες του άλλοτε προέδρου του ΣΕΓΑΣ Στράτου Μολυβά το 1999, αλλά και του βουλευτή -τότε- του Συνασπισμού Γιάννη Δραγασάκη, που επί πολλά χρόνια είχαν "ξεχαστεί" στα συρτάρια των κυβερνήσεων είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Το... αστείο είναι ότι "εκσυγχρονιστές" του ΠΑΣΟΚ είχαν "ρίξει" την άνοιξη του 1997 την διοίκηση του "συντρόφου" τους Στρ. Μολυβά και κουμπάρου του Ανδρέα Παπανδρέου (του είχε βαπτίσει την κόρη), κατηγορώντας αυτόν για "κακοδιαχείριση"!

Την υπόθεση έφερε στο φως και πάλι τον Νοέμβριο του 2007 ο επιθεωρητής της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτ. Αττικής, Φώτης Κουρλαμάνης και τη σκυτάλη πήραν οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συμβουλίου. Στην έκθεση, που υπογράφει η επικεφαλής της Ομάδας Ελέγχου, σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δέσποινα Καββαδία-Κωνσταντάρα και που είναι καθαρογραμμένη από τον Ιούλιο του 2013, στα συμπεράσματα και στις προτάσεις αναφέρονται:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

* To κόστος του πρωταθλήματος υπερέβη περίπου κατά δέκα φορές το αρχικώς προϋπολογισθέν, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που υπεβλήθη στην υπογραφείσα μεταξύ ΙΑΑF και ΣΕΓΑΣ σύμβαση και τέσσερις φορές αυτό που, κατά τον παρόντα έλεγχο, εγκρίθηκε από την ΚΟΕ, δηλαδή του προϋπολογισμού του Μαΐου 1996.

* Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκε, καίτοι ζητήθηκε, Οργανωτικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο είχε υποχρέωση να εκπονήσει η ΚΟΕ. Η έλλειψη αυτού στέρησε από τη διοργάνωση τον απαραίτητο προγραμματισμό των δαπανών. Τούτο σε συνδυασμό και με το ότι τα έργα και οι προμήθειες, όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά, έγιναν επί το πλείστον το τελευταίο τετράμηνο πριν το αθλητικό γεγονός, τα περισσότερα δε εξ αυτών χωρίς καμία διαδικασία επιλογής, οδήγησε στην εκτίναξη των εσόδων, κυρίως διότι οι ανάγκες του πρωταθλήματος αντιμετωπίστηκαν υπό την πίεση του χρόνου, χωρίς προγραμματισμό.

* Στην πράξη δεν λειτούργησε η ΤΕΕΠ. Οι αρμοδιότητες αυτής ασκήθηκαν από την ΚΟΕ - μαζί με τις δικές της-, έτσι ώστε εκφυλίστηκε οποιαδήποτε διαδικαστική διασφάλιση επεδίωκαν οι οικείες διατάξεις.

* Ο γενικός διευθυντής προέβη στο πλείστον των διαχειριστικών πράξεων, κατά παράβαση των καταστατικών διατάξεων του ΝΠΙΔ, καθιστάμενος έτσι ο βασικός de facto υπόλογος της διαχείρισης.

* Κατά τη διαδικασία ανάληψης των δαπανών δεν τηρήθηκαν ούτε οι κανόνες που έθεσε η ίδια η ΚΟΕ, οι οποίοι θα μπορούσαν τηρούμενοι να περιορίσουν τις δαπάνες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Τελετή Έναρξης - Λήξης, κατά την οποία εγκαταλείφθηκε αναιτιολόγητα ο σχετικός διαγωνισμός, η παράλειψη εισήγησης των δαπανών των δαπανών Τελετών Έναρξης - Λήξης από ορισθέντα σύμβουλο ή η παραβίαση του ποσοστικού ορίου ανάληψης δαπανών (έως 1.000.000 δρχ. από τον γενικό διευθυντή και έως 5.000.000 δρχ. κατόπιν έγκρισης από 4μελή επιτροπή) κ.λπ..

* Έλαβαν χώρα διπλοπληρωμές δαπανών, π.χ. δωμάτια ξενοδοχείων, σκηνοθεσία - ART '97, καθώς και υπερτιμολογήσεις διαφόρων παροχών, από τις οποίες, μάλιστα, πολλές ήταν γνωστές στην ΚΟΕ.

* Στο πεδίο των προσλήψεων, οι οποίες έλαβαν χώρα χωρίς κανένα προγραμματισμό και χωρίς προσδιορισμό των καθηκόντων των προσληφθέντων και των απαιτούμενων προσόντων τους, παρατηρήθηκαν, επιπλέον, καταβολές ποσών για παροχή υπηρεσιών, χωρίς να αποδεικνύεται αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πολλαπλή καταβολή "υπερωριακής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του ΟΑΚΑ", χωρίς να αποδεικνύονται η ανάγκη, οι ώρες και το κόστος κατά την κείμενη νομοθεσία.

Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ως πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα διασπάθισης δημόσιου χρήματος την πληρωμή "εθελοντών", ύψους περίπου 600.000.000 δρχ., καθώς και την πληρωμή αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ., ύψους 910.000.000 δρχ., για εκτέλεση του κύριου έργου της. Υπενθυμίζεται ότι για τις προσλήψεις ειδικώς, δηλαδή πέραν των άμεσων προανεφερομένων "αμοιβών" εθελοντών και ΕΛ.ΑΣ., είχαν προϋπολογιστεί 175.000.000 δρχ., ενώ το συνολικό κόστος των αμοιβών προσωπικού ανήλθε σε 758.279.293 δρχ., σύμφωνα με τα ποσά που έχουν λογιστικά καταχωρισθεί στις καρτέλες των αναλυτικών καθολικών λογαριασμών.

* Οι υπάλληλοι του ΣΕΓΑΣ, Παναθηναϊκού Σταδίου, ΟΑΚΑ, καθώς και το ιατρικό προσωπικό "διπλοπληρώθηκαν", διότι πληρώθηκαν και από την κύρια θέση τους, ασχέτως του εάν η "πρώτη" πληρωμή τους δεν εβάρυνε τον ελεγχόμενο προϋπολογισμό.

* Τα έργα συντήρησης και κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν ανελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως είχε προβλεφθεί παγίως και ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η κείμενη περί εκτελέσεως δημοσίων έργων νομοθεσία, διασφαλίζουσα τη διαφάνεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

* Σε σχέση με το υλικό του ελεγχόμενου ΝΠΙΔ, μετά τη διάλυσή του οποίου καθίστατο περιουσιακό στοιχείο του Ελληνικού Δημοσίου (ΓΓΑ), η σύνταξη Πρακτικού Ελέγχου και Παραλαβής του Ν.Π. ΚΟΕ -και ως εκ τούτου ο πλήρης έλεγχος αυτού- ήταν αδύνατη, λόγω κυρίως της διασκόρπισης του υλικού σε διάφορα στάδια, της παράδοσης του ραδιοτηλεοπτικού υλικού της ΕΡΤ Α.Ε., της παράδοσης του υλικού της Τελετής Έναρξης του Παναθηναϊκού Σταδίου στον Δήμο Αθηναίων και άλλων αιτιών, που αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση.

* Όσον αφορά στην εκκαθάριση, δεν έλαβε χώρα η νόμιμη εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 72, 76 και 193 επ. ΑΚ, που εφαρμόζονται αναλόγως. Το προσωπικό που ορίστηκε για την εκκαθάριση του ΝΠΙΔ με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού προκύπτει ότι δεν προέβη στις υποχρεωτικές από τον νόμο ενέργειες (απογραφή περιουσίας του ΝΠΙΔ, κατάρτιση τελικών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσή τους, εξόφληση χρεών, είσπραξη απαιτήσεων κ.λπ.), διότι, καίτοι αναζητήθηκαν από την Ομάδα Ελέγχου, δεν προσκομίστηκαν τα οικεία έγγραφα. Η σύνταξη του οικονομικού απολογισμού από τον προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών δεν περιείχε τις ανωτέρω πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αν υποκαταστήσει τη σύνταξη ισολογισμών και απογραφής.

* Τέλος, σημειώνεται ότι παραμένουν εκκρεμείς υποχρεώσεις του Ν.Π. τόσο προς το ΙΚΑ, όπως προκύπτει από το Ε 30/11/29.09.2006 έγγραφο αυτού, όσο και για κυρίως φόρους και τέλη επί αμοιβών τρίτων, φόρο εργολάβων, ΦΠΑ και λοιπούς άμεσους και έμμεσους φόρους και τέλη, σύμφωνα με το πόρισμα της, από 21.11.2007, έκθεσης του οικονομικού επιθεωρητή.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατ' ακολουθίαν όσων εκτέθηκαν, προτείνεται ο καταλογισμός των δημοσίων υπολόγων, αρχομένης της διαδικασίας καταλογισμού, δι' αποστολής φύλλων μεταβολών και ελλείψεων στους αναφερόμενους, αναλυτικά κατά δαπάνη, δημόσιους υπόλογους.
Αλλεπάλληλες παρανομίες, διογκωμένες δαπάνες, παράνομες αναθέσεις, διπλοπληρωμές και ένα "όργιο" διασπάθισης του δημόσιου χρήματος περιγράφει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Έκθεση Κατασταλτικού Ελέγχου Νομιμότητας του 6ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλασικού Αθλητισμού "Αθήνα '97", που πραγματοποιήθηκε 1-10 Αυγούστου 1997 στο ΟΑΚΑ και κόστισε κοντά στα 19 δισ. δραχμές! Δεκαπλάσια έξοδα από τον αρχικό προϋπολογισμό διαπιστώνει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα η "Αυγή"!

22.4.14

Ο ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ.. ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;

Ο διανοητικά και ψυχικά ανάπηρος χριστιανοφασιστας Αμβρόσιος Λένης δεν εκπλήσσει κανένα με τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του που μόνο σκοπό έχουν να ενισχύσουν τις φαντασιώσεις αυτού και των ομοίων του για την εγκαθίδρυση ενός απόλυτου θεοκρατικού καθεστώτος τύπου Ιράν η Αφγανιστάν ακόμα καλύτερα..

Παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή και να δημιουργήσει κλίμα υπέρ συγκεκριμένων σκοπών και σε καμία περίπτωση δεν δέχεται την οποιαδήποτε καλοπροαίρετη η κακοπροαίρετη κριτική.. για να μην μιλήσουμε για έλεγχο στο ταμείο..

Με χρυσαυγιτικου τύπου μεθοδολογία και ιδιαίτερα τεχνάσματα αποκρύπτει στοιχεία από φορείς και υπηρεσίες οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να του προκαλέσουν προβλήματα.. Επιτυγχάνει τους σκοπούς του εκμεταλλευόμενος το θρησκευτικό συναίσθημα ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Ήρθε η ώρα νομίζουμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα γύρω από την εξέλιξη μιας αμαρτωλής ΑΕ η οποία υπό τον απόλυτο έλεγχο του μητροπολίτη έφτασε να φυτοζωεί αντί να αποτελεί μηχανή ανάπτυξης.

Από μια γρήγορη ανάγνωση των οικονομικών στοιχείων της Μετόχι ΑΕ η οποία είναι ιδιοκτήτρια του πασίγνωστου (για λάθους λόγους) στο πανελλήνιο ξενοδοχείου προκύπτει ότι όχι μόνο δεν παράγει κέρδη αλλά τεράστιες ζημίες.

Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα είναι  το γεγονός ότι παρότι αποτελεί ιδιωτική επένδυση, κατά ένα μεγάλο μέρος έχει επιδοτηθεί από χρήματα των ελλήνων φορολογούμενων μέσω του υπουργείου ανάπτυξης με  25% για την κατασκευή του νέου κτιρίου και 45% για την αναπαλαίωση των κατεστραμμένων κτιρίων.

Όλα αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά.. Προκύπτει όμως το ερώτημα του εάν μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί όλοι εκείνοι οι έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου ανάπτυξης ώστε να πιστοποιηθεί ότι οι επιδοτήσεις που δόθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς τους οποίους δόθηκαν!

Είναι άγνωστο εάν μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος από τον νόμο έλεγχος ολοκλήρωσης του έργου ώστε να πιστοποιηθεί εάν τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ του ελληνικού δημοσίου με τα οποία επιδοτήθηκε η Μετόχι ΑΕ έχουν δαπανηθεί νόμιμα...

Στην αναμονή λοιπόν για πειστικές και ουσιαστικές απαντήσεις...

Ευλόγησον Δέσποτα...

Aigio.org

ΥΓ.: Από παλιά στο κουρμπέτι ο σεβασμιότατος!